===================================================
Lyhyesti:"Flirt" on kolmesta lyhytfilmistä koostuva
tutkielma romanssin laeista. Kukin tarina sisältää
samat repliikit ja perustilanteen flirttailijasta,
joka joutuu valinnan eteen. Hartleyn elokuvana
pettymys; muutoin raikas, teatterimainen kokemus.
===================================================

Hal Hartley on tehnyt vain muutaman pitkän filmin
(mm. telkassakin nähdyn "Luota minuun" sekä haikean
komedian "Simple men") ja kamppailee edelleen
pitkää muotoa vastaan. Jos resursseja on koko illan
leffaan, Hartley sijoittaa nekin lyhyen
tunnelmapalan luomiseen - kolmena versiona. "Flirt"
(1995) tuntuu enemmän näyttämökokeilulta kuin katsojia
ajatellen tehdyltä tarinalta. IMD:n genreluokituksessa
"Flirt" on sijoitettu "neljännen seinän hävittäminen"-
luokkaan eli leffoihin joissa näyttämöllepanon vaikutelmaa
ei pyritäkään hävittämään. Hartleyn omin sanoin:

 "From the very start I've always been interested in 
 making films that reveal themselves to be aesthetically 
 and philosophically complete; mechanisms of a kind, 
 composed like a piece of music."

(kts. myös Hartleyn kotisivu).

   Tarina ja tarinankertominen näyttävät
aina olleen Hartleylle toissijaisia. Hän on
ohjaajana kadunmiehen Greenaway, selkeyden
asianajaja, jonka elokuvissa repliikit lausutaan
niiden keinotekoisuutta korostaen ihan kuten
Kaurismäen filmeissä. Erotuksena Kaurismäkeen on
se, että replikoinnin kohosteisuus ei pyri
näyttämään maailmaa "valmiina" ja romanttisen
yksinkertaisena, vaan korostamaan kunkin
keskustelutilanteen tilanteellisuutta. Ei maailma,
vaan sen yksittäiset ihmisiä yhdistävät tilanteet
ovat valmiita, mutta pienin vivahtein niissä voi
painottaa uusia sisältöjä; muunnelmien tekeminen
on Hartleyn omien sanojen mukaan "peliä".
   "Flirtissä" saman tilanteen kolme versiota
korostavat hienokseltaan - eikä missään vaiheessa
kuivakkaan esteettisesti vaan pelkästään ehdotuksen
kaltaisesti - tilanteiden kaltaisuutta _ja_
eroavuutta. Olen aina rakastanut Hartleyn elokuvien
lempeyttä ja humaanisuutta, lämpimiä väripintoja ja
traagisuutta vähättelevää surumielisyyttä,
erotiikan pienuutta ja älyllisyyden arkisuutta.
Tätä kaikkea on "Flirtissäkin", mutta aikaisemmat
leffat ovat tuntuneet enemmän katsojille
suunnatuilta ja "Flirt" jo hieman kikkailevalta,
itsetarkoitukselliselta. Hartleyn oma cameo pyrkii
ehkä purkamaan tätä itseensä kietoutumisen
vaikutelmaa, mutta sen sijoittuminen kaikkein
teiniromanttisimpaan osuuteen vähentää puolestaan
leikittelevän omakohtaisuuden efektiä.
   Hartleyn elokuvissa henkilöt voivat
vaivattomasti lausua suuta suurempia repliikkejä,
kuten "Rakkaus on teko, usko on kyky" - ehkä
siksikin, että koko heitä ympäröivä maailma
näytetään pohdiskeluun ja muiden ihmisten lauseiden
kierrätykseen keskittyneeltä. Se on ajattelijoiden
maailma, jossa kauheinkin teko on vähäinen
verrattuna niihin merkityksiin, joita ihmisillä on
kyky antaa sille etukäteen. Mielisin ajatella sitä
jotenkin buddhalaisena maailmana: ihmiset pyrkivät
etukäteen tietämään tekojensa moraalin, joten he
eivät jälkikäteen joudu niistä vastuuseen.
   Omimmillaan Hartley on New Yorkiin
sijoittuvassa episodissa ja edellisistä elokuvista
tuttujen näyttelijöiden kanssa. Tämä versio
"Flirtistä" on itse asiassa jo vuodelta 1993, ja
kahden muun tekeminen palasi suunnitelmiin vasta
"Amateur"-filkan (1994) jälkeen. Berliiniin
sijoitettu versio biseksuaalisessa ihmissuhdeverkossa 
on verraten kömpelö, ympäristöiltään vähemmän tiivis kuin 
mikään aiempi Hartley-filmi. Tokion osuus taas on leimallisesti
erilaista ilmaisua ja erilaista ihmissuhdekaavaa
kokeileva, suorastaan söpöstelevä.
	Miksi juuri Berliini ja Tokio?
Hartley itse selittää asiaa näin (em. saitissa):

 "The cities of Berlin and Tokyo were chosen largely 
 because the money came from those places. Chance had 
 a lot to do with it and I encouraged that kind of thing.
 I wanted to pit my skills and interest against contingency,
 the random arrival of circumstance.

 The thing to remember about "Flirt" is that the three 
 films were made very much as three films, each one 
 separated from the next by almost a year. Each film
 was completed before I even moved on to making the next."

--
################ 	  "Tämä subjekti,	  	 ###################
 M.G. Soikkeli   joka kokee itsensä konstituoituna   http://www.uta.fi 
 csmaso@uta.fi     juuri konstituoidessaan,	     /~csmaso/ego.html 
################	 on minun ruumiini." 	     ###################

Soikkelin elokuva-arkisto