=====================================================================
Lyhyesti: "Hääjuhla" on haikeanlempeä kuvaus sukupolvien ja kulttuu-
rien välisen suhteen kärjistymisestä universaaleimpaan transgressioon: 
hääjuhlaan. Vastakkain ovat heterous / homous, itämaiset perinteet / 
länsimainen individualismi, taide / bisnes, nainen / mies. Ohjaaja 
Ang Lee etsii näiden sopua ja löytää sitä paljon. Suopeaa opetusta.
=====================================================================

Voisi kuvitella, että ohjaaja Ang Lee on käsikirjoittajakavereidensa 
kanssa päättänyt tehdä oikein perinteiseen esitystapaan 
mahdollisimman postmoderneista aiheista kootun elokuvan. Etnisen, 
sukupuolisen ja luokkastruktuurin merkit ovat selkeästi esiteltyinä ja 
jokainen tarinan henkilöistä on sidoksissa niihin kaikkiin. 
Identifikaatio (olen länsimainen/aasialainen, homo/hetero, 
perinteeseen sidottu/ perinteestä vapaa) on kuhunkin tilanteeseen 
sidottua, mutta jossain keskellä on myös pysyvän minuuden 
merkkejä, esimerkiksi siinä miten rohkea ihminen on yrittämään 
ymmärtämään toisenlaisia merkkejä. Sillä tasan siinähän se 
isäin ja äitein veri punnitaan meissä, miten helposti käännämme 
päämme pois ja tyydymme sanomaan: ne on ihan okei; sen sijaan 
että kiinnostuisimme erilaisesta maailmasta kuin omamme.
	Elokuva on hyvä tapa johdattaa uuden ymmärtämiseen. 
Esimerkiksi "Hääjuhlan" keskeinen draama, avioliiton solmiminen, on 
varmasti ymmärrettävissä liki kaikissa paikallisissa kulttuureissa. 
Ang Leen ohjaus on lisäksi siinä määrin konventionaalista, että 
edes kuvavirran seuraaminen ei ole ongelma. "Hääjuhlaa" on 
kritisoitu siitä, että se antaa aivan liian optimistisen kuvan 
kiinalaisen kulttuurin suhteesta homouteen. Itse en nähnyt elokuvaa 
niinkään heteropakon ja homofobian välisenä kamppailuna, sillä 
kaiken aikaa tämän tarinan ihmisiä huolestuttaa lähinnä perinteen 
katoaminen. Ang Lee väittää, että ihmiset lakkaavat huolestumasta, 
jos he näkevät perinteen muuttuvan ja siten säilyvän 
mielekkäällä tavalla; esimerkiksi homoparin amerikkalainen 
osapuoli on kiinnostunut kiinalaisesta kulttuurista ja osaa puhua 
kiinaa. Ang Leen elokuvan välittämä kuva on uskottava, sillä hän 
näyttää miten perinteet ovat jotain minkä ensisijainen tarkoitus on 
pitää yllä ihmisten tunnetta sosiaalisten suhteiden pysyvyydestä. 
Joudumme näyttelemään toisillemme, että perinteet ovat yhä osa 
elämäämme, vaikka voimme aavistaa toisten yhtä hyvin tietävän 
niiden vähäisen merkityksen elämässämme. Tämä näytteleminen 
on tärkeä osa identifikaatiotyötä, ehkä ainoa pysyvä osa sitä. 
	"Hääjuhlassa" on heikkoutensa, esimerkiksi erityyppinen 
näytteleminen ja tästä aiheutuva tyylilajien kömpelö 
sekoittuminen. "Sight and sound"-lehden arvostelussa kiinnitettiin 
huomiota mm. siihen miten pääosaa esittävä Winston Chao pärjää 
hyvin niin kauan kun hän saa puhua kiinaa, mutta englannin kanssa 
hän kompuroi näyttelijätyössään. Samaisessa arvostelussa on 
muuten napakka huomio, että itse asiassa tämän elokuvan 
surkuhupaisa lemmenpari voitaisiin katsoa allegoriaksi (heterotytön 
edustaman) Kiinan ja (homopojan edustaman) Taiwanin 
mahdottomasta, parodisesta liitosta. Ang Leen tyylitajua osoittaa eniten 
se, että hän ei käytä hyväkseen yhtäkään mahdollisuutta 
koheltavaan tilannekomiikkaan, jossa homouden merkit nostettaisiin 
jyrkästi esiin heterokontekstissa. "Hääjuhla" sekoittaa hitaasti ja 
harkistusti tunnelmia. Kun katsoja on jo varma, että koomisen juhlan 
jälkeen seuraa pelkästään johdonmukainen paatos, juoni yllättää 
vielä pariin otteeseen.
	Filmin väri- ja juhlakylläinen kuvasto tukee koko filmin mitalla 
tarinan ideaa, vanhan ja uuden kohtaamista.

--
 m  g   s o i k k e l i   *   csmaso@uta.fi  *  http://www.uta.fi/~csmaso
-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-==-
"Funny funny funny. It's sort of funny funny funny to think without a brain - 
it is really something like a trick but not a trick to think without a brain. 
Talking is even harder but it can be done." - Cordwainer Smith: Angerhelm

Soikkelin elokuva-arkisto