============================================================
Lyhyesti: "Minority Report" on antioidipaalinen sf-fantasia, 
jonka Dick-ainekset koostuvat dekkarista, muutamasta 
oraakkelista, yhdestä huumeesta ja hämäräksi jäävästä ajan 
manipuloinnista; Spielberg-aineksia kaarafiliasta ja peter
pan -hahmosta. Novumeja hyödyntävä kuvakerronta steriiliä.
============================================================


Antioidipus, antispielberg. Kun lapsenmielisen kulttuurin 
kuvaaja aikuistui, hän näki kulttuurissaan pelkkiä 
epäonnistuneen muistikielen jälkiä. "Minority Report" on 
pessimistinen elokuva autenttisen muistamisen puolesta 
virallista historiankirjoitusta vastaan, lapsellinen elokuva 
lapsettomista ihmisistä, imaginäärisen kauppamieheksi 
ryhtyneen peter panin onnettomuudesta - mukaan lukien 
väkinäisen ja kyseenalaisen onnellinen lopetus.

"Minority report" (2002) on dickiäänisin elokuva mitä Philip 
K. Dickin tekstien perustalta olen nähnyt. Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita, että "Minority Report" olisi erityisen onnistunut 
elokuvana, mutta se on täysipainoinen ja koherentti 
antioidipaalisen maailman kuvitelmana. Dickiääninen 
yhteiskuntakritiikki ja kirjoittajastaan juontuva kaoottinen 
juoni ovat siinä yhtä häivytettyjä kuin Dick-filmatisoinneissa 
"Bladerunner" tai "Total Recall" tai "Impostor", mutta 
medikalisoitumisen ja medioitumisen pakanallinen liitto, 
kristinuskon teleologian korvaava epäpyhä yhteys, on "Minority 
report" -filmissä viety niin pitkälle, että sen sovittaminen 
valtavirtakelpoiseksi elokuvaksi vaati ohjaajan, joka kääntää 
suruksi omat peter pan -kuvitelmansa. Vaati Steven 
Spielbergin.

Tällä kertaa mikämikämaa on vuoden 2054 USA, jossa peter 
pan lentää kyttäpartion kärjessä pysäyttämässä rikokset, joita 
ei ole vielä tapahtunut. Peter pan, tuo ainoa nuorukainen 
imaginäärisen historiassa joka Oidipuksen lisäksi on välttynyt 
oidipus-kompleksilta, on tässä surulle ja kapitalismin 
skitsoudelle omistautuneessa tarinassa joutunut maksamaan 
vapaudestaan menettämällä oman poikansa. Tarinan ja 
maailman skitsoutta voisi kuvailla vaikkapa näin:

Jos Oidipus haluaa maailman, jossa oraakkelit toimivat, hänen 
täytyy hyväksyä se menneisyys, jota oraakkeli ei voinut 
pelastaa. Oraakkeli pelastaa tulevaisuuden mutta häpäisee siten 
menneisyyden, tekee muistoista tärkeämpiä kuin kuvitelmista, 
edellisestä sukupolvesta arvokkaamman kuin tulevasta.

Jos taas Oidipus tyytyy maailmaan ilman oraakkeleita ja 
ennustuksen tuomaa varmuutta, hän ei voi kiintyä yhteenkään 
niistä rakkaudelle kelvollisista kohteista, joiden vuoksi hän 
yrittää pelastaa maailman. Oraakkeliton maailma on maailma 
ilman pysyviä arvoja, maailma jossa perhekin tarvitaan vain 
sitä varten että seuraava sukupolvi voisi jatkaa saman 
epävarmuuden toistamista.

Tätä ristiriitaa Oidipus ei voi yksin ratkaista, ei voinut 
myöskään Steven Spielberg kokeiltuaan kuvittelemiinsa 
maailmoihin erilaisia taivaallisia avunantajia, jumalia 
masiinoista. "Minority Report" -elokuvassa pelimies Spielberg 
antaa periksi: alitajunta on miehittänyt Yhdysvallat. Kun 
Spielbergin aiemmissa tieteisfantasioissa on aina ollut se 
myyttinen elementtinsä, joka väistämättömästi johdattaa 
optimistiset sankarinsa onnelliseen lopputulokseen ja 
hirviöiden surmaan _ilman_ että sankarit saavat mitään 
tuhoamansa tai repressoimansa ominaisuuksista, niin 
"Minority Report" kuvaa ihmistä, joka ei pysty kohoamaan 
enää maailmansa yläpuolelle vaan tyytyy paikkaamaan 
edellisen sukupolven virheitä. Maailma on tullut 
päätepisteeseen, vaikka kaikki sen historianlangat on 
solmimatta. 

Kynnys tähän antispielbergiläiseen maailmankuvaan oli 
ohjaajan edellinen filmi, "A.I." (2001), jossa kuvitelma 
ehdottomasta rakkaudesta vaati toteutuakseen vuosituhansien 
jumalallisen perspektiivien. Orpo lapsikone voisi hyvin olla se 
samainen poika, joka riivaa "Minority Report" -filmin 
päähenkilöä: he ovat toistensa kääntöpuolia.

Kun poissaolevan lapsen halut eivät uhkaa aikuisen 
yhdysvaltalaisen infantiliaa, tämä on vapaa keskittymään 
kuvitelmiinsa ja omnipotenttiin tulevaisuuden hallintaan 
muilta riistämiensä halujen kustannuksella. Ei johdu 
kuitenkaan Spielbergin psykologisesta silmästä, että hän osaa 
laatia näin kokonaisen psykologisen maailmankuvan ja saa 
vielä liitettyä siihen Dickin väitteet amerikkalaisesta 
paranoiasta. Ei tarinan päähenkilö sen paremmin kuin 
elokuvan tekijätiimi osaa päättää, mitä mieltä se on niiden 
ihmisten erottelusta, jotka voisivat tehdä rikoksen. 
Psykologinen valppaus tulee kyberpunkin välittämän 
dekkariperinteen ytimestä: miten dekkarihahmo voi liikkua 
sosiaalisten, taloudellisten ja seksuaalisten rajojen välissä, 
miten hänen käy kun tämän rikoksen ehkäisijän vapautta 
saapuu tarkastamaan samanlaisin oikeuksin varustettu FBI-
tutkija. Sankarimme (homoeroottinen) hysteria kohdistuu 
samanlaiseen ja samanveroiseen, ennen kuin hän ymmärtää, 
että hänen neuroosinsa perusta on parentaalista koskevassa 
fobiassa (olenko enemmän isä vai poika).

Perhe on aina ollut Spielbergille enemmän kuin 
konservatiivisten arvojen tallelokero: se on ollut paikka jossa 
sukupolveen, sukupuoleen ja elinvoimaan liittyvät 
ominaisuudet ratkaistaan ja arvotetaan. Tämä on tehnyt 
hänestä oidipaalisen fantasian ykköskuvaajan. Nyt fantasia saa 
tragedian sävyn, kun Spielberg viimeinkin sallii sankarilleen 
hetkellisen sokeuden, epävarmuuden ja epäonnistumisen 
mahdollisuuden. Tämän jälkeen ei ole väliä, minkä 
tulevaisuuden sankari uskoo keskeyttävänsä tai onko hänen 
onnistumisensa ennalta määrätty; kapitalismin skitsofrenia 
muuttuu materiaalisesta ajalliseksi, sankari onnistuu ja ei 
onnistu, hän esittää pääosaa (ennustetussa) tarinassa jossa hän 
tuhoaa viattoman mutta myös (elokuvan) tarinassa jossa hän 
pelastaa viattomat. Elokuvan idylliksi kuvaellussa 
lopetuksessa sankari on täyttänyt tehtävänsä, mutta ei ole 
korvannut omaa puutettaan (tietoa poika/isä-tilasta), vaan 
poistanut maailmassaan esiintyneen virheen (hyvät pojat vs. 
pahat isät), joka aiheutti hänen toimintansa.

Antioidipaalinen tulkinta tälle elokuvalle lähtee tietysti 
Deleuze & Guattarin samannimisestä teoksesta, jossa 
vaaditaan yksilön ja mekanisoituneen maailman radikaalia 
uudelleenarviointia. "Minority Report" -filmin päähenkilö on 
konkreettisesti liitetty halukoneeseen, jossa oraakkelit 
uneksivat ennalta ihmisen vahvimmat yllykkeet, vahvimmat 
halun purkaukset, ne missä toinen ihminen on pelkistetty 
esineeksi halujen (murhan, raiskauksen, väkivallan) kohteena. 
Päähenkilön helppoutta muuttua koneeksi korostaa myös 
kohtaus autotehtaassa.

Tällaisen "proteettista jumalan" (kts. Jukka Sihvonen: 
Konelihan värinä) yhteyttä kapitalismin skitsouteen voisi 
perustella pelkästään scifin tai viihde-elokuvan perinteellä 
ilman spielbergiläistä teemapuistoa. Toisaalta juuri D&G ovat 
olleet keskeisellä sijalla haluja koskevan analyysin 
muuntamisessa yhteiskuntakritiikiksi. D&G:lle kapitalismi ei 
ole yhteiskuntamuotojen taloudellinen rajatila (kuten 
Marxilla), vaan semioottinen ja psykologinen rajatila. Rutkasti 
yksinkertaistettuna: se mitä kapitalismi ylituottaa materiana ja 
haluina, on täysin vapaata merkityksiltään. Näin kieli ei liity 
enää asioiden tilaan, siihen miten niiden yhteisesti uskotaan 
olevan, vaan siihen mitä voisi olla. Kapitalismin ainoa 
ulkoinen raja on siis skitsofrenia, merkityksen ja halujen 
mielivaltaisuus. (D & G, Anti-oedipus, erit. s. 245-246, 250.) 
Kapitalistisen ajan kaleidoskooppisesta ihmiskuvasta on 
näköjään puhunut jo Marx (muistuttaa Sihvonen Konelihan 
värinässä, s. 199).

Kuten D & G kuvailevat, tällaisessa maailmassa (niin kuin 
Minority Report -filmin maailmassa) ei tarvitse enää poistua 
tv:n äärestä,  vaan kytkeytyä siihen entistä tiiviimmin. Kaikki 
ovat (aidosti) neurootikkoja: he eivät voi tietää, ovat he 
vastuussa teoista jotka he voisivat tehdä; ovatko he oman 
tulevaisuutensa subjekteja, jos yhteiskunta tietää heitä 
paremmin mitä he seuraavaksi tekisivät; tosin vuoden 2054 
ihmiset käyttäytyvät (dickmäisesti) ikään kuin tietäisivät 
tekojensa tarkoituksen; erityisen huvittavana ja osuvana 
pidinkin kohtausta, jossa sankarimme syöksyy julkisivun 
lävitse intiimiin tilaan ja löytää urheilullisesti nurin vääntyneet 
ihmiset särkyneen julkisivun takaa. Sankari, analyytikko, on 
vain neuroottisempi kuin muut ihmiset, supersankari on 
superneurootikko (sama kehitys kuin angstiseksi uudistetulla 
Batmanilla tai "Watchmenin" hahmoilla), joka murtaa 
näkemisen ja tekemisen erottelun.

"Minority Report" on vuoden täysipainoisin sf-elokuva, jonka 
ainoa kauneusvirhe on Tom Cruise. Tästä on tullut 
mediakonstituutio mediainstituution sisälle, vakiokappale all-
american-hero, jonka pärstäarvo on niin korkea ja 
kaavoittunut, että niitä on pakko turmella tarinan juonessa: 
hajoittamalla kasvokuva ja palauttamalla se uudelleen tämä 
"Minority Report" yhtä lailla kuin "Vanilla sky" kieltävät 
sisältä käsin sen elokuvaan ympätyn vakion, jolla filmi 
helpoiten tunnistetaan ulkoa päin. Standardimerkinnästä 
tehdään erityistapaus - ja näin myös spielbergiläinen diagnoosi 
menettää tarkkuutensa.

--
M.G. Soikkeli
Helsingissä 29.8.2002

Soikkelin elokuva-arkisto