==================================================================
Lyhyesti: "Pianonopettaja" sekoaa nuoreen oppilaaseensa, mutta 
tässä romanssissa todellista intohimoa onkin kieltäytyminen. 
Elokuva on sadismin ja autismin kuvaus Wienin korkea-
kulttuurisessa ilmapiirissä, tarina erilaisista tavoista asettaa 
tytär isän kontrolloivan halun jäljittelijäksi. Psykoperhedraama.
==================================================================


"Pianonopettaja" ("La Pianiste", 2001) tulee seuraavassa 
tarkastelluksi perheromanssin psykodraamaksi kavennettuna 
versiona, jossa musiikki on halun korkein abstraktio ja 
kuvauksen näkökulma pakottaa katsojan siihen rooliin, joka 
filmistä selviten puuttuu. Elokuva kannattaa toki nähdä
jo Isabelle Huppertin moniluontoisen näyttelijäsuorituksen
ansiosta, mutta sitä ei pitäisi mielestäni kuitata pelkkänä
"Inhosta" laajennettuna psykokeissinä.


INSTRUMENTTI
Päähenkilö Erika on tarinassa pelkistetty kauniiksi esineeksi, 
jonka taustasta saamme tietää sen verran, että hän ei ole 
koskaan kasvanut erilleen äidistä. Näiden symbioosi on 
elokuvan lähtökohta, paluu äidin läheisyyteen suoritetaan jo 
ennen kuin päähenkilö Erika on yksilöity muuhun maailmaan 
nähden. Silmiemme edessä ei ole mitään muuta kuin pieni 
köyhä koti, jossa Erika nukkuu edelleen äitinsä kanssa. 
Katsojalle jää mitä ilmeisimmin - isän rooli. Tätä roolia tuetaan 
asettamalla kameran näkökulma toistuvasti Erikan tai tämän 
puhuttelemien henkilöiden hartioiden taakse, muutaman kerran 
lapaluiden korkeudelle. Katsojalla on ylhäältä tai sivulta 
tarkkailevan rooli, se mihin Erika nimenomaisesti ei koskaan 
näe, ja se mistä hänet nimenomaisesti aina nähdään.

Erika hallitsee kehonsa ilmaisuvälineenä niin täydellisesti, että 
hän kelpaa opettamaan muita, muttei löydä ketään, joka saisi 
hänet itsensä soimaan. Jäljellä on vain sadismi ja 
toistopakkoinen, totaalisesti moraalisäännöistä riippumaton 
kehonsa esineistämisen jäljittely, itsensä viiltely ja pornon 
opiskelu sen ymmärtämiseksi, miten ihmiset antavat itsensä 
toistensa esineiksi.


IMPROVISAATIO
Itseviiltely, vojeurismi, sadismi, masoskimi ja ekshibitionismi 
eivät ole tämän elokuvakertomuksen näkökulmassa Erikaa 
luonnehtivia "sukupuolisia poikkeavuuksia" tai "kammottavasti 
vinoonkasvaneet lonkerot" kuten joku suomalainen kriitikko 
Erikan seksuaalisuutta kuvaili. Kyseiset toiminnot, jotka kamera 
vain toteaa, ovat Erikan improvisaatiota kehollaan, jolle hän ei 
ole löytänyt oikeaa soittajaa.

Erikan ainoa malli itsensä hallitulle esineistämiselle on muuttua 
soittimensa kaltaiseksi ja kouluttaa muita instrumentinjatkeiksi. 
Vain musiikin kurinalainen toistaminen antaa mahdollisuuden 
ilmaista omasta kehosta jotain, mitä muut uskovat sävellyksen 
kieleksi. Itse asiassa musiikki soi yhtä paljon pianosta kuin 
Erikasta.


MUSIIKKIA SILMÄLLE
Instrumentti, autistinen lahjakkuus, ei voi kertoa mitä hän tietää 
haluavansa, millaista on musiikki jollaiseen hän olisi 
parhaimmillaan esineenä. Erika on musiikkia silmälle, me 
katsojat näemme hänen soivan yksinään, yhä uudelleen 
epäonnistuen ja turhautuen etsiessään äidistä riippumatonta 
soitantoa. 

Tämä seksuaalinen vieraus, unheimlich tyttäressä ei ole 
katsojalle mitään uutta ja vierasta, vaan tuttua joka näyttää 
omituiselta vain tukahduttamisen vuoksi. Tällainen 
vieraannuttaminen on aivan samanlaista kuin Lynda Zwingerin 
kuvailemissa perheromansseissa. Tytär esittää (musiikilla) isän 
halua, joka on merkityksellinen isälle, mutta jota isä (kameran 
näkökulmalla rakennetussa katsojan roolissa) ei voi ymmärtää.  
Tytär on sekä heimlich että unheimlich, hänen kauttaan on 
kätketty jotain seksuaalista näyttämällä asian aseksuaalisuus.


KUUNTELIJAKATSELIJA
"Pianonopettaja" on perheromanssi, jossa perinteen mukaisesti 
pyritään määrittelemää, miten tytärhahmo, Erika, eroaa äidistä 
ja tämän reproduktiivisesta seksuaalisuudesta, ja kuitenkin 
myös isästä, katsojasta, jota elokuvassa edustaa Erikan harras 
ihailija, sittemmin soittajan kiusalliseen pakkorooliin joutuva 
nuori Walter. Tämä on valmis toimimaan niin kuin 
sukupuolinen, sekä katseen (sukupuolinen) että musiikin 
(abstrahoitu) halu häntä innoittavat, mutta ei voi ottaa vastaan 
niitä nuotteja, joita Erika toivoo hänen noudattavan 
soitannossaan. Walter ei ymmärrä, että Erikan kaltainen 
masokisti ei pyydä noudattamaan ohjeita vaan uskomaan 
ohjeisiin, toimimaan kuin ne olisivat hänen nuottinsa. Walter 
toimii vain katselijana, joka keskittyy omaan haluunsa, 
näkemäänsä, ei sen mukaan miten hän on kuullut Erikan 
(='erotikan') soivan.

Zwingerin mukaan tyttären odotetaan jäljittelevän esineenä isän 
halua, mikä pakottaa hänet hysteerikon vastaukseen: minä 
kerron enkä kerro että minä tiedän enkä tiedä mitä minä voin 
enkä voikaan kertoa ("I tell and don't tell you that I know and 
don't know what I can and can't tell"). Tarve toistaa nämä isän 
ja tyttären roolit ja tyttären tarve vakuuttaa isälle tulkitsevansa 
tätä oikein todistaa kuitenkin juuri sen, että tarkkailevan isän ja 
tarkkaillun tyttären asetelma ei olekaan pysyvä ja luonnollinen.

Kun Erika ojentaa Walterille ohjeet siitä, kuinka häntä pitäisi 
soittaa, miten hänen oma halunsa pitäisi kieltää tarkalleen äidin 
läheisyydessä, me emme suinkaan näe infantiilia, symbioosista 
riippuvaista lapsinaista, vaan perheromanssin kuuluvan eleen: 
tytär kertoo halustaan kertomatta kuitenkaan mitään omasta 
halustaan, kertoo että on kykenevä tietämään mutta ojentaa sen 
kirjeenä jonka pian kieltää, kunnes lopulta hänen on kiellettävä 
ylipäänsä se, että on jokin joka voisi haluta häntä juuri niin kuin 
hän on esittänyt itseään haluttavan. 

Alusta loppuun "Pianonopettaja" on isän näkökulmaa varten 
rakennettu sadistinen ja fasistinen fantasia 
itseääntiedostamattoman hysteerikon kyvyttömyydestä edes 
murtua soittimena. Hysteerikko tuo rikkeen koko yhteiskunnan 
järjestykseen sitä kuitenkaan vaarantamatta. Wieniin sijoitetut 
ihmiset soivat arkipuheessaan ranskaksi, alemman 
yhteiskuntaluokan ihmiset pääsevät ylemmän luokan alueelle, 
mutta jokainen halun ilmaus kumoutuu - nainen oksentaa 
nielemänsä sperman, ja lopulta hän vain katoaa kuvasta.

--

Mikään ei ole "Pianonopettajassa" aivan sitä miltä näyttää, 
sävelet ovat täsmällisiä mutta kuvat keskeyttävät sen katsojan 
koherenssinhalusta riippumatta. Rouva Schubert onkin Schober, 
ja hänen tyttärensä täytyy Erikan tuhota ennen kuin Walter 
alkaa soittaa autenttista heimlich-tytärtä - ei suinkaan Walterin 
vuoksi vaan siksi että moinen soitanto ei sopisi tähän tarinaan, 
jonka sadismi ja sovinismi ei suinkaan ole tarinassa, vaan siinä 
kuinka se on kerrottu. 

Ideoinnissaan mestarillinen filmi on vähintäänkin kyseenalainen 
ihmiskuvaltaan, mutta siihen näyttää ohjaaja Michael Haneke 
tuntevan taipumusta, sekä metaelokuvana typerässä "Funny 
Games" -filmissä (1997) että tässä kiehtovan vastenmielisessä 
"Pianonopettajassa".

--
M.G. Soikkeli
Turussa 19.11.2002


Soikkelin elokuva-arkisto