======================================================================
Lyhyesti: "Pillow Book" lie lumoavin kirjallisuutta ylistävä elokuva 
kautta aikojen. Jos osaat kuvitella yhdistelmän Roland Barthesin 
"Merkkien valtakuntaa"ja Nagisa Oshiman "Aistien valtakuntaa", on 
tämä leffa textuaalisen elämäsi runollinen kliimaksi. Greenaway pukee 
ideat edelleen multimediaksi, mutta kompaktimmassa asussa ja lihassa.
======================================================================

Kuten tunnettua, Greenawayn elokuvat ovat enemmän projekteja kuin 
tarinoita, mutta harvoin tulee puheeksi, miten hyvin ohjattuja, hyvin 
näyteltyjä ja hyvin ajateltuja ne lisäksi ovat. Greenaway todentotta 
orkestroi filminsä totaaliseksi taideteokseksi, johon verrattuna 
tarinaleffat ovat kuin kiiltokuvina selailtavia albumeita. Kaikki 
kohtaukset eivät merkitystensä monikerroksisuudessa tunnu yhtä 
sujuvilta, mutta esimerkiksi "Prosperon kirjat"-filkkaan verrattuna 
"Pillow Book" on kokemuksena paljon sulavampi, kevyempi ja herkemmin 
ideoitaan tunnusteleva.
	Parasta Greenawayn elokuvissa on se, että ne antavat ajatukselle 
tilaa liikkua. Ne ovat kukin kuin oma pieni valtakuntansa, täynnä 
yhtymäkohtia itseensä, ja tietysti myös moniin muihin elokuviin, 
Greenawayn ja muiden sensualistiohjaajien, sekä kuvataiteeseen, 
mainoksiin, ensyklopedioihin, kirjallisuuden klassikoihin, ja 
kalligrafiaan. Harrastelijasemiootikolle "Pillow Book" on jo kuin 
kaksituntinen kuvamessu!
	Jeanette Wintersonin "Ihoon kirjoitettu" voisi olla sekin hyvä opas 
mukaan Greenawayn tarjoamalle ajatusmatkalle. Hetki, jossa teksti saa 
tekstualisuutensa, ajatus kohtaa materian ja muisto saa muodon, on yhtä 
aikaa paikallinen kuin ajallinen piste. Koko jälkistrukturalistinen pauhu 
maailman tekstuaalisesta luonteesta ja Barthesin (f)ilosofia 
tekstuaalisuuden hurmasta tai kehon läsnäolon tekstijäljistä tuntuu 
lörpöttelyltä verrattuna niihin kuvallisiin metaforiin, joilla Greenaway 
rinnastaa kirjan ja ihmisen, ymmärtämisen ja rakastamisen, kustantajan 
ja kannibaalin, itsensä myymisen kirjana tai ruumiina.
	Pitkän matkaa "Pillow Book" tuntuu pelkältä uudelta tekosyyltä 
päästää Greenaway nautiskelemaan naisen esineellistämisestä, mutta 
filmin puolivaiheilla aihe yhtäältä syvenee ja toisaalta kääntyy ympäri, 
tekee kohteistaan kohdistajia, kirjasta kirjoittajan. Yhä selvemmältä ja 
ihmeellisemmältä tuntuu myös se, miten paljon yhtymäkohtia Greenaway 
osoittaa (japanilaisen) sensuaalisen kirjoittamisen ja (länsimaisen) 
sensuaalisen lukemisen välillä. Johtopäätös voisi olla, että semiotiikka on 
länsimaiden kalligrafiaa, sitä luennassa tuotettavaa merkkien 
kauneutta, joka jää puuttumaan kirjoittamisestamme.
	Greenawayn tapa sijoittaa huumoria mitä yllättävimpiin 
tilanteisiin kertoo jotain olennaista hänen suhtautumisestaan ylipäänsä 
tyylilajien käyttöön. Mikään kuva-aihe ei ole liian groteski tai liian 
asetelmallinen käytettäväksi, kunhan tietää mitä tyylilajia siihen 
käytetään. Esimerkiksi Greenawayn elokuvien erotiikka voi olla yhtä 
aikaa kylmää ja kuumaa, esineellisen esteettistä ja hekumallisen 
lihaisaa.
	Siinä missä "Prosperon kirjat" saivat liiankin kirjallisen ja kuivan 
tulkinnan Greenawayn käsissä, tekee "Pillow Book" pelkästään kunniaa 
kirjalliselle lähtökohdalleen, tuhat vuotta vanhalle samannimiselle 
teokselle. "Pillow Book" on eräänlainen "Getting high by letters" 
(muunnelmana synkästä "Drowning by Numbers" -perhetarinasta), koska 
elokuvan kuluessa valmistuu visuaalisuuden sensuaalisuudesta 
eräänlainen ABC-kirja, elämänmuotoinen lista sydämen lyöntejä 
kiihdyttävistä asioista. Elämän kultivoituneista arki-ihmeistä voi sitten 
kukin valita suosikkinsa; Greenawayn oma, leffan tiivistävä teema voisi 
"rakastaminen iltapäivällä historian jäljittelemiseksi".
	Tämän teeman kuvallinen kiteymä on huikea: alaston Nagiko 
(Vivian Wu) ristiinnaulitun asennossa kirjahyllyä vasten, käsivarsiensa 
tukena symbolien ja semiotiikan oppikirjoja, edessään monikielinen 
rakastaja (aina yhtä velmu Ewan McGregor!) joka kalligrafioi hänen 
kehoonsa Isä meidän -tunnustuksen. Jee, liha tuli sanaksi! Tämän 
nähtyäni voin kääntyä tyydytettynä hautakirjoitukseksi!

--
################## "The valiant Earthman giving his all for the   #########
# M.G. Soikkeli #  sake of transgalactic passion, labouring like  # o  o #
# csmaso@uta.fi #  a galley slave to show the star-woman what the # -v- #
##################  communion of the sexes is all about."	   #########


Soikkelin elokuva-arkisto