===========================================================================
Lyhyesti: "Suomi-Ruotsi 4-1 (1995)" on kokoillan elokuvista varmasti 
draamallisesti intensiivisin ja hallituin kotimainen filmi jos kuinkakin 
sen tekijöistä yli puolet on ulkomaisia. Elokuvan dramatiikka on niin 
tiiviisti interaktiivisessa kontaktissa katsojakunnan odotuksiin, että voi 
hyvällä syyllä kysellä miksi vasta nyt _näin_ ajankohtainen filmi.
===========================================================================


    "Asemiin ei saa jäädä, vaan taistelun täytyy jatkua..."

Näyttelijäntyö ja draaman rakenne eivät ole koskaan osuneet niin 
yksiin kuin tässä yksittäisessä filmissä - minkä kuka tahansa 
saattoi panna merkille katsojakunnan reaktioissa. Jännitys osattiin 
ladata liioittelematta ensimmäisen näytöksen aikana. Rooleihin 
valitut gladiaattorit varoivat näyttämästä persoonallisia, muista 
erottuvia ominaisuuksiaan ensimmäisen näytöksen aikana ja 
antoivat mielenkiintoisella tavalla arvailutilaa katsojakunnan 
odotuksille: ketkä ovat tämän kollektiividraaman ratkaisevia 
hahmoja. Filmin käsikirjoitus ei myöskään korostanut ele-
mentaalisten osapuolien moraalisia lähtökohtia, vaan harvinaisen 
paljon tilaa annettiin katsojan tulkinnalle. Erityisen poikkeuksellista
oli se miten hahmon toiminta oli lähtökohta josta käsin katsoja joutui 
päättelemään henkilon merkityksen draaman kokonaisuudelle. 
Muutamat erikoislähikuvat esittivät hahmon buddhalaisen 
tyhjennettynä persoonana: ei kasvoista eikä asennosta, repliikkien 
niukkuudesta puhumattkaan, voinut päätellä hahmon 
päämääriä.
	"Suomi-Ruotsi 4-1 (1995)" oli sikälikin rohkea narratiivisilta 
ratkaisuiltaan, että kertojan äänelle oli annettu hallitseva osuus. He 
ketkä ottivat nähdyn filmin talteen videolleen voivat laskea 
yksittellen kertojan esittämistä kommenteista ne jotka osoittvat 
kertojan kaikkitietävyyden sekä ne (useimmat) joissa hän 
pelkästään havainnoi kolmannen persoonan näkökulmasta 
gladiaattorien liikkeitä kaukalon muotoisella näyttämöllä. Ilolla 
panin merkille myös huumorin draamaa keventävät ratkaisut 
hallitun painokkailla hetkillä intensiteettiä.
	Esityksen mimeettinen ilmaisuvoima ja lajityypin esteettisten 
muotoratkaisujen tarkka noudattaminen olisivat jo itsessään 
antaneet katsojalle kylliksi seurattavaa, pohdiskeltavaa ja kantaa 
otettavaa, mutta ilman kertojan ääntä tämä filmi olisi menettänyt 
sen mikä tällä kertaa oli dramatiikan puitteissa saavutettavissa: 
joukkohallusinaation.
	Varsinkin toisen näytöksen aikana kertojan ääni ohjasi 
draaman fokalisoitumista tavalla, josta monen romaanin ja 
näytelmän sietäisi ottaa oppia. Juuri kertojan äänen - toisinaan 
hienokseltaan faktisesta fiktioon, toisinaan äkillisesti ylevästä 
arkiseen - vaihtelevien ilmaisutyylien ansiosta draama kerrontansa 
aikana pehmensi tragedian ja kansanilveilyn vastakohtaisuutta 
näytetyn sisällössä.
	Kolmannessa näytöksessä filmi alkoi muuttaa luonnettaan 
yhä enemmän interaktiivisuuden hyväksi. Kolmannessa erässä 
vapautuivat laveimmalti nähdyn filmin merkitykset osana ainakin 
kahta suurta avointa kertomusta, jos ei kolmeakin: MM-jääkiekko 
1995, Suomen jääkiekon narratiivi, ja kenties koko Suomen historia.

   "VILLE! VILLE! VILLE! VILLE! VILLE! VILLE! VILLE! VILLE!..."

	Mielenkiintoista kyllä, paras vertailukohta omassa 
katsomiskokemuksessa ei ollutkaan enää massahysterian täyttämä 
kansallisen diskurssin mukainen dekoodaus, vaan edellisen 
ratkaisevan gladiaattorielokuvan loppuottelu, jossa oli tilaisuus katsoa 
filmiä "Ruotsi-Kanada 1994" ulkomaisessa katsomossa kanadalaisten 
seurassa. Vasta tuosta katsomiskokemuksesta käsin saatoin 
ymmärtää miksi tämän filmin dekoodaus ei ollut omalla kohdalla 
_niin_ naiivia ja yksittäiseen rekisteriin sijoittuvaa kuin ympärillä 
riehuvilla katsojilla. "Ruotsi-Kanada 1994" oli draama jonka 
loppuselvittely oli periaatteessa yhdentekevä, mutta muiden 
läsnäolleiden katsojien interaktio _ohjasi_ oman katsomisen 
mielihyvää ja interaktion ratkaisuja. Tuolloin samaistuminen 
tapahtui suhteessa sellaiseen, jota draama nimenomaisesti ei 
tavoitellut - samoin tällä kertaa.
	Tästä tullaan "Suomi-Ruotsi 4-1 (1995)"-filmin heikkouksiin. 
Filmin melodraamallinen viritys puhutteli sittenkin ensisijaisesti 
miespuolista katsojakuntaa. Vaikka monet naispuolisetkin katsojat 
saattoivat kokea nähdyn draaman "omakseen", antoi se enemmän 
dekoodauksen välineitä ja tulkinnallisia rekistereitä juuri 
miespuolisen katsojakunnan haltuun. Parhaiten tämä näkyi 
katsojakunnan reaktioissa filmin jälkeen. Suurin osa niistä, jotka 
seisoivat Tampereen keskustorilla ja hoilasivat Maamme-laulua 
suihkulähteen päällä huitovalle nuorukaiselle, olivat draaman 
päähenkilöiden sukupuolta. Samoin ne jotka roikkuivat autoista 
bissepullot kourassa tai ylipäänsä alkoivat ottaa kaupungin julkisen 
semanttista kenttää haltuunsa tulkinnallisen rekisterinsä varsin 
niukoilla ilmaisuilla - hekin toistivat, somasti milloin ei komeasti, 
ainoastaan näkemänsä draaman luonnekomedisia elkeitä. 
Mielestäni sellainen yksipuolisuus on myös pateettista.
	Kaikkiaan "Suomi-Ruotsi 4-1 (1995)" haastoi ja haastaa 1990-
luvun mielipiteitä draaman tehtävästä. Yleisöreaktiota ja 
interaktiota korostava pragmaattinen koulukunta voi laskea nähdyn 
filmin yhtä suureksi voitokseen kuin ne jotka voivat ihailla nähdyn 
filmin mimeettistä merkkilastia, yksittäisen kiekkoindeksin 
hälyttävän korkeaa referenssitihentymää draaman kansallisia 
identiteettejä argumentoivien osapuolien tilannemotiivina.
	Kamalan hurja matsi kaikkiaan!

--

				"kevään sateessa
				kurkien jalat
				ovatkin lyhentyneet"
								-basho-

Soikkelin elokuva-arkisto