=========================================================
Lyhyesti: "Winslowin kunnia" (1999) kuuluu historiallisten 
brittidraamojen parhaimmistoon. Se on omaperäinen 
yhdistelmä oikeus- ja pukudraamaa, sekä David Mamet'lle 
olennaista notkeaa dialogia, jossa ihmiset testaavat 
puhumalla toistensa luotettavuutta. Loistonäyttelijät.
=========================================================


"Winslowin kunnia" ("The Winslow Boy") on oikeussalidraama
ilman oikeussalia; pukudraama jossa ihmiset ymmärtävät 
kommentoida toistensa vaatetusta ja käytöstä. Pienimmistä
yksityiskohdista rakentuu ajankuva, jossa 1910-luvun 
brittiläinen yhteiskunta on läpikäymässä monenmoista 
murrosta: luokkayhteiskunnan hajoamista, naisliikkeen 
nousua, ajautumista mukaan koko Euroopan kriisiin, ja 
oman nationalistisen perinnön kyseenalaistumista.

Pienin mahdollinen rikos, viiden shillingin katoaminen, 
johtaa ensin kysymykseen perheen kunniasta ja sen kautta 
laajempaan arvioon siitä, miten kukin voi hyötyä tai tulla 
häpäistyksi riippumatta rikoksen laajuudesta, 
pelkästään sen vuoksi millaista periaatetta hän asettuu 
puolustamaan. On lopultakin aivan sama, kuka todella teki 
rikoksen, sillä tärkeämpää on se, millaista kunniaa 
kukin yhteiskunnan jäsen asettuu puolustamaan. 

Kysymys Winslowin kadettipojan syyllisyydestä siirtyy 
ylöspäin oikeusasteissa, kunnes Britannian kunniakasta 
laivastoa ei uhkaakaan vihollinen mereltä, vaan julkinen 
mielipide maalta käsin. Vastakkain eivät ole yksittäiset 
ihmiset ja heidän moraalinsa, vaan draama käsittelee
perheen kykyä yhtenäisyyttä tilanteessa, jossa sen olisi 
helpointa taipua ulkoisille instituutioille. Terence Rattiganin 
näytelmä ja David Mamet'n siitä ohjaama elokuvatulkinta 
ovatkin erikoinen kunnianosoitus instituutioista 
vanhimmalle ja hitaimmin hajonneelle: valistuneen 
patriarkan hallitsemalle perheelle.

Winslowin perheelle, tämän tarinan keskeisille toimijoille, 
kunnia merkitsee perheen yhteenkuuluvuutta. Yhtäältä 
David Mamet on käsikirjoittanut ja ohjannut tulkintansa 
kritiikiksi patriarkkakeskeiselle, konservatiiviselle 
perhemallille, mutta toisaalta osoittaa sen, millaista 
yhteenkuuluvuutta syntyy kulissien takana, muodollisten 
kohtealiaisuuksien lomassa.

"Winslowin kunnia" koostuu neljästä pitkästä 
kohtauksesta, joita Mamet tasapainottaa mainioilla kamera-
ajoilla talon seinien "lävitse": näemme ikään kuin 
historialliset lavasteet, joille on ripustettu taustalla olevan 
tositapahtuman pilakuvia, mutta jotka samalla ovat 
yläluokan perheen sisäistä lavastusta: mitä puhutaan 
missäkin huoneessa ja keiden poissaollessa. Mamet myös 
korostaa 1910-luvun yhteyttä omaan aikaamme 
poimimalla kameran silmään ne yksiyiskohdat, joissa 
oikeustaistelu on muuttunut mediakamppailuksi.

"Winslowin kunnian" ensimmäinen pitkä kohtaus on 
huomattavasti tiiviimpää ja elokuvallisempaa kerrontaa 
kuin seuraavat kolme, ja jo pelkästään sen katsominen on 
parasta, mitä Mamet'n leffoissa olen nähnyt. Sen aikana 
syntyneet odotukset eivät toteudu, mutta täydellisten 
näyttelijäsuoritusten ansiosta elokuvaa katsoo edelleen 
herpaantumatta alusta loppuun.

--
M.G. Soikkeli
Videolta 26.7.2000

Soikkelin elokuva-arkisto