===========================================================
Lyhyesti: "Yksityinen suhde" edustaa keski-ikäisille tehtyä 
lohtutarinaa kuivimmillaan, vaikka sen lähtökohtana onkin 
nimetön seksifantasia. Ja kaikki tässä romanssissa on niin 
anonyymiä, että siitä jää vähän oppikirjamainen vaikutelma. 
Mukavat näyttelijät, mukava asenne seksiin, mukava miljöö; 
oikein mukava ja mukaansa tempaamaton leffa kaikkiaan.
===========================================================


"Yksityinen suhde" on ranskalainen rajatilaromanssi, jossa 
puhutaan paljon ja tehdään vähän. Koska suhde aloitetaan 
anonyyminä seksifantasiana, se tarjoaa osapuolille 
ainutlaatuisen kuvitelman siitä, että he paljastuvat 
toisilleen aidompina, taustastaan vapaampina kuin muissa 
sosiaalisissa tilanteissa. 

Rajatilaromanssissa suhteen rationaalinen hyöty ei käy ilmi 
niin selvästi kuin sosiaalisen elämän keskiössä perhe-
elämään tähtäävässä romanssissa. Yhteisön marginaalissa 
rakastavaiset ovat valmiita sosiaalistumaan itselleen 
suotuisalla tavalla. 'Puhdas suhde' on sosiaalinen suhde, 
johon hakeudutaan sen itsensä vuoksi ja jota jatketaan vain 
niin kauan kuin jokainen osallistuva yksilö voi katsoa 
saavansa siitä kylliksi tyydytystä (Giddens). 

Ongelmana puhtaassa ihmissuhteessa ovat vakuudet, joita 
sen aloittamiseksi joudutaan antamaan: miten taataan 
toiselle, että suhde tulee kestämään jonkin 
määrittämättömän ajanjakson. Luottamukselle ei ole 
mitään ulkoisia tukirakenteita, joten se voi perustua vain 
intimiteetin tunteelle.

"Yksityinen suhde" -filkassa suhteen puhtaus lähtee 
liikkeelle siitä, ettei kummallakaan, ei naisella eikä 
miehellä, ole tapaamiselle muita vaatimuksia kuin 
yksittäinen kehollinen kohtaaminen, toisen unelmien 
välineenä toimiminen ja samalla toisen käyttäminen oman 
unelman välineenä. Koska osapuolet ovat keski-ikäisiä, 
järkeviä ja ystävällisiä ihmisiä, on vähintäänkin 
johdonmukaista, että kertakeikat voivat jatkua ja muuttua 
syvemmäksi sympatiaksi. Tarinassa on täsmälleen kaksi  
käännettä, joista ensimmäinen, sattumallinen, pohjustaa sen 
toisen, väistämättömän. Modernia intimiteettiä 
teoretisoineen Anthony Giddensin mukaan "puhdas suhde" 
vaatii aina jonkinlaisen "sitoumuksen" ("commitment")  
voidakseen kestää pidempään. Sitoumus on osapuolten 
keino ostaa lisäaikaa tunteiden kehittymiselle. Rakkaus ei 
yksinään riitä luomaan sitoumusta, mutta pystyy 
säännönmukaistamaan sen.

Tässä "Une Liaison Pornographique" -tarinassa osataan 
viisaasti varoa kaikkea analyyttisyyttä ja johdattaa tarinaa 
vain sen matkaa kuin se etenee omalla painollaan. Puhtaan 
suhteen laatua ei voida eikä haluta ymmärtää, koska siihen 
tullaan syvältä intimiteetin sisältä. Myöskään katsoja ei saa 
koskaan tietää, mitä kaikkea tapahtui huoneessa 115. 
Toisaalta haastattelujaksoilla tehdään selväksi, että hahmot 
ja tarina ovat varta vasten rakenneltuja; että heidän 
hahmonsa on itse asiassa elokuvallinen tulkinta jostain mikä 
on tapahtunut.

Varovainen asenne aiheeseen, joka on yhtä paksu kuin 
pitkä, on aina yhtä kiehtovaa seurattavaa, mutta "Yksityinen 
suhde" on sieltä kuivimmasta päästä. Ilman erityisen 
sympaattisia näyttelijöitä (mies kuin runoudella pehmustettu 
härkätaistelija, nainen kuin viagralla pumpattu 
kirstisimonsuuri) se ei toimisi alkuunkaan. 

Elokuvan voi siis aivan hyvin odottaa saapuvan videolle ja 
katsoa sen sitten keskustelun pohjaksi vaikkapa 
iltapäiväkahvien merkeissä. Oheislukemistoksi suosittelen 
Annie Ernauxin romaania Puhdas intohimo (1991; 1996) 
Kirjan selitysosassa J. P. Roos analysoi 'puhdasta suhdetta' juuri 
siitä käsin, voiko intohimoinen parisuhde olla vapaa yksilöiden 
intresseistä: voivatko nämä erottaa intohimon muista 
haluista ja odotuksista. "Yksityinen suhde" -elokuvan selkeä 
vastaus kuuluu: eivät voi.

--
M.G. Soikkeli
Helsingissä 30.12.2000

Soikkelin elokuva-arkisto