Ilmestynyt Turun Sanomissa 24.10. 2006.
Tämä on tuplasti pidempi versio Turun Sanomiin tehdystä arvostelusta: sanomalehden palstat kun tarjoavat tilaa vain rajallisesti ja kriitikon on syytä siihen mukautua. Se on ihan okei.
Myös katkelmien järjestystä on koherenssin takia jouduttu muuttamaan lehtiversiossa.
Markku Soikkeli

VIIMEINEN SANA VÄINÖ LINNASTA


Yrjö Varpio: Väinö Linnan elämä 
WSOY 2006 
637 s.

Itsenäisyyspäivän hartain hetki suomalaisissa kodeissa tapahtuu 
television ääressä, kun Finlandia-hymni helähtää soimaan 
Tuntemattoman sotilaan loppukohtauksessa. Harva tietää, että idea 
Finlandian käyttöön oli lähtöisin itseltään Väinö Linnalta - ja vielä 
harvempi, että hymnin tarkoitus oli toimia ironisena kannanottona 
sodan lopputulokseen. 
 
Mutta toisin kävi. Linnasta muotoutui jo 1960-luvulla 
kansalliskirjailija ja hänen romaaneistaan tuli osa sitä instituutiota, 
jota hän oli pyrkinyt kritisoimaan. Romaanien filmatisoinnit ja 
näyttämösovitukset vahvistivat käsitystä visionääristä, joka 
palautti historiankirjoitukseen rivimiesten ja -kansalaisten 
näkökulman. 
 
Tänä päivänä historia ja Linnan teosten fiktio ovat niin 
sekoittuneet toisiinsa, että vaatii perusteellisen akateemisen urakan 
erottaa niitä toisistaan. Ensimmäinen ja tähän saakka ainoa Linna-
elämäkerta ilmestyi vuonna 1963.

Perusteellista Linna-elämäkertaa on viime vuodet työstänyt 
tamperelainen professori Yrjö Varpio, apunaan 
tutkimusassistentteja ja toimituskunta. Tuloksena on yli 600-
sivuinen, perinpohjaisesti lähdeaineistoon nojaava selvitys Linnan 
romaanien syntyvaiheista ja tulkintakerrosten kasvamisesta niiden 
ympärille. 
 
Varpion tärkeimpänä lähteenä on ollut Pertti Virtarannan vuosina 
1973-74 tekemät haastattelut kirjailijasta. Aiemmin tätä 
materiaalia ei ole käytetty yhtä perusteellisesti, ilmeisesti Linnan 
omasta toivomuksesta. 
 
 
Rokka Pentinkulmalla 
 
Kirjallisuuden emeritusprofessori Varpio on epäilemättä paras 
mahdollinen tutkija antamaan viimeinen, kokoava sana Linnasta. 
Hän on erikoistunut tamperelaiskirjallisuuteen, aiemmin sekä 
Linnaan että Lauri Viitaan, ja päätoimittanut viimeisimmän 
historiikin kotimaisesta kirjallisuudesta (1999). Kaiken lisäksi 
Varpio tunsi Linnan henkilökohtaisesti. 

Linnan teosten peittoon ovat jääneet hänen lajikohtaiset 
edeltäjänsä ja kirjalliset lähteensä. Varpio muistuttaa, että Linna ei 
ollut ainoa tamperelaiskirjailija, joka kuvasi kansalaissotaa. 
Lisäksi Linna käytti lähdeaineistoa kirjailijan vapaudella. 
Puoluekokousten pöytäkirjoja ja urjalalaisten muisteluksia päätyi 
dialogiin ja juonen käänteisiin. Kansalaissodan tarkka ajankuva oli 
Linnalle niin tärkeä, että hän pyysi historiantutkija Juhani 
Paasivirralta arvion Pohjantähden kakkososasta. 
 
Varpion osuus Linna-myytin uudelleenkirjoituksessa on painottaa 
tuotannon yhtenäisyyttä. Kuilu kahden filosofisen 
kasvukertomuksen (Päämäärä ja Musta rakkaus) ja kahden 
massiivisen historiafiktion (Tuntematon sotilas ja Pohjantähti-
trilogia) välillä ei ole niin suuri kuin on tavattu ajatella. 
 
Esikoisteosten metafyysiset ainekset ja yksilöeettiset kysymykset 
ovat näkyvillä vielä historiallisten freskojen yksityiskohdissa. 
Panteistinen, "romanttissävyinen" maailmankuva sopi 
sodanjälkeiseen epävarmuuden aikaan. 
 
Kirjojen henkilöhahmoistakin löytyy samanlaisia kategorioita: 
ylimpänä on "oppineisto", sitten "kunnon työläiset" ja alimpana 
"työläisten alamaailma". Kuten viime keväänä ilmestyneessä, 
Linnalle omistetussa artikkelikokoelmassa todettiin, Linnan 
romaaneissa sotaakin kuvataan niin kuin se olisi maahan liittyvää 
työtä. 
 
Pohjantähti-trilogiaan päätyi aluksi hyvinkin suoria viitteitä 
Tuntemattomasta. Kirjoituksen edetessä todelliset tapahtumat ja 
henkilöiden esikuvat alkoivat yhä enemmän sekoittua fiktiiviseen 
maailmaan. Kirjan alkuversiossa esimerkiksi Antti Rokka 
ilmestyy Pentinkulmalle kaupittelemaan porsaita - olihan Rokan 
esikuva Viljam Pylkäs vieraillut vastaavalla asialla Urjalassa. 
 
 
Työläiskirjailijan status
 
Eläessään Linna joutui antamaan loputtoman määrän haastatteluja, 
joissa hän joutui tulkitsemaan teostensa suhdetta 
historiankirjoitukseen ja omiin kokemuksiinsa. Varpio toteaa 
niistä, myös Virrankosken materiaalin kohdalla, että Linnan 
mielipiteet ja muistelot on syytä suhteuttaa ajankohtaansa. Vielä 
1970-luvulla Linna tunsi katkeruutta asemansa vakiinnuttaneita 
modernisteja kohtaan, nämä kun pilkkasivat hänen teoksiaan 
taantumuksellisiksi.  
 
Varpio on perehtynyt ns. Mäkelän piiriin, joka oli Linnalle tärkeä 
tukikohta 1950-luvun kamppailussa realistien ja modernistien 
välillä. Esikoisromaanikin olisi jäänyt julkaisematta, jollei sitä 
olisi voitu markkinoida tamperelaisen työläisproosan 
voimannäytteenä. Hämeen realistileiri koettiin vastavoimaksi 
helsinkiläisille modernisteille.
 
Aluksi Linna omaksui tarjotun työläiskirjailijan roolin, ja sovitti 
kertomusta elämänvaiheistaan sen näköiseksi. Rooliin kuului, että 
romaanit syntyivät itsenäisenä käsityönä. Niinpä "Linna oli 
muistavinaan", että Musta rakkaus olisi siirtynyt suoraan 
kirjoituskoneesta kustantajalle. Tosiasiassa sitäkin testattiin 
kaveripiirissä. 
 
Varpio ottaa esimerkiksi sen, miten kirjailija on dramatisoinut eri 
tavoilla lähtöään Urjalasta Tampereelle. Aluksi Linna selitti 
lähtöään löytöretkenä, mutta Pohjantähti-trilogian aikoihin hän 
näki sen jo osana yhteiskunnallista liikettä. Tarinan yksityiskohdat 
kotoa lähdöstä lienevät kuitenkin peräisin eräästä Arvid Järnefeltin 
kertomuksesta. 
 
 
Sota oli kulkuriaikaa

Muisti ja kirjalliset kertomukset sekoittuivat toisiinsa tahattomasti, 
niin Linnan kuin hänen tulkitsijoidensa puheissa. Sen jälkeen kun 
Linnan historialliset teokset olivat ilmestyneet, tuhannet 
suomalaiset löysivät niistä itsensä. 
 
Tuntemattoman sotilaan kohdalla suurin eroavuus todellisuuden ja 
fiktiivisen konekiväärijoukkueen välillä on ryhmän yhtenäisyys. 
Todellisuudessa miehistö vaihtui tiheään ja esimiesten tehtävät 
vaihtelivat. Tämä on helpottanut luonnepiirteiden keräämistä 
useasta lähteestä ja yhdistämistä kirjalliseksi hahmoksi. 
 
Romaanin ilmestyttyä käsitykset siitä, mitä Linna todella tarkoitti 
teoksellaan ja miten pitkälle hän oli valmis menemään 
kriittisyydessään, alkoivat nekin elää omaa elämäänsä. 
Tuntemattoman sotilaan julkaisuvaiheistakin syntyi juoruja. 
Tosiasiassa, huomauttaa Varpio, aniharva romaani on saanut niin 
nopean käsittelyn: julkaisupäätös syntyi viikossa eikä kirjailija 
ehtinyt edes vetäytyä sairaslomalle, kun hänelle jo tarjottiin 
filmaussopimusta.
 
Tuntemattomaan kohdistuneet poistot ja tiivistykset olivat tehneet 
siitä "modernistien tyylikeskeisessä mielessä" paremman, mutta 
kriittinen terä oli pehmentynyt. Myöhempien painosten 
murrekorjailut olivat akateemista pintakiillotusta; esimerkiksi 
Hietasen ilmaisutapa ei muuttunut yhtään sen turkulaisemmaksi. 

Puheet sensuroitujen yksityiskohtien merkityksestä hellittivät 
vasta vuonna 2000, kun kirjasta julkaistiin 'alkuperäinen' laitos. 
Nykypäivän kannalta kiinnostavinta on ehkä rintamakarkureiden 
teloitusta kuvaava kohtaus talvella 1942. Linna on kertonut tämän 
olleen raskain vaihe sodassa. Toisaalta pitkä asemasotavaihe oli 
romaanin syntymisen kannalta onnekasta aikaa: korsuelämässä 
Linnalla oli aikaa tarkkailla tovereitaan ja upseereitaan. 
 
Varpio kuitenkin korjaa tutkimuksessakin eläneen käsityksen, että 
Linna olisi alusta alkaen merkinnyt muistiin näkemäänsä. 
Olennaisempaa oli elämänpiirien avautuminen. Aiempiin 
tutkijoihin nojaten Varpio toteaa, että sotavuodet olivat Linnalle 
kuin kulkuriaikaa: hän sai uskoa siihen, että ihminen saattoi 
menestyä henkilökohtaisilla taidoillaan. 
 

Herkkä kirjailija etsii isäänsä

Vaikka teoksen nimi on mahtipontisesti Väinö Linnan elämä, 
kyseessä on kriittinen suurmiesbiografia. Ainoa psykologisoiva 
hypoteesi, jota Varpio tarjoaa Linnan uralle, on isättömäksi 
jääneen taiteilijan pyrkimys löytää hyväksyntää miesjoukoista, 
toisaalta myös erilaisten romaaneihin konstruoitujen isähahmojen 
avulla. 

Linnan sairaustietojen perusteella varmaa hänen 
kirjailijakuvassaan on erityinen mielenherkkyys, neuroottisen 
ahdistuksen ja irrationaalisten pelkojen ajoittainen puhkeaminen. 
Ihmisten seurassa hän oli kuitenkin rentoutunut. Linna oli 
musiikillisesti lahjakas ja nuoresta pitäen taipuvainen imitointiin 
ja "roolileikkeihin", puheiden ja luonteiden jäljittelemiseen. 
 
Alkuvaiheen tuotannossa omakohtaisuuden voi uskoa näkevänsä 
yliherkkien päähenkilöiden tuntemuksissa. Varpio kuitenkin 
arvelee, että esimerkiksi Hietasen pohdinnat tähtitaivaan 
merkityksestä ovat merkki Linnan kyvystä käsitellä 
humoristisestikin eksistentiaalisia tyhjyyden tuntemuksia. 
 
Linnan lapsuuden lukemistosta Varpio nostaa esille Jalmarin 
Saulin poikaromaanin Valkoinen varjo (1919). Ylivoimaisen 
sotasankarin tempauksista on voinut siirtyä jotain Rokan 
hahmoon. 
 
Varsinainen lukuvaihe Linnan elämässä olivat Tampereen vuodet, 
jolloin hän ahmi maailmankirjallisuudesta kaikkea mitä oli 
suomeksi saatavilla. Aurinkosymboliikka, jonka tunnetuin 
esimerkki ovat Tuntemattoman viimeiset lauseet, on lähtöisin 
Heinrich Heinen Laulujen kirjasta. 
 
Maailmankuvan muotoutumisessa tärkeä osuus oli Eino Kailan 
psykologialla ja Thomas Carlylen panteistis-sävytteisellä 
yhteiskuntafilosofialla. Näiden innoittamana syntyi ensin 
runokokoelma, jota Linna tarjosi kustantajalle jo 1946. 

Säilyneiden runojen perusteella lyriikka ei ollut Linnan ominta 
alaa, mutta antavathan kansalliskirjailijan mieskuvan uusia sävyjä. 
Isäkaipuinen, roolileikkeihin herkistyvä taiteilijahahmo murtaa 
myyttiä historialle omistautuneesta vakavasta suurmiehestä. 


Linna tarvitsi yhteisöä

Pahin kriisivaihe oli henkilökohtaisten kasvukertomusten ja 
historiallisten romaanien välissä. Apurahakirjoittaminen ei sopinut 
luonteelle. Varpio osoittaa, että Väinö Linnan kirjailijaluonne 
edellytti sellaista yhteisöä, jossa hänellä ei ollut paineita 
taiteilijana. 

Linnan paineita helpotti sekin, että 1950-luvun puolivälissä 
Tampereeseen ei enää uskottu "Suomen Weimarina": maakunnan 
ääni kajahti nyt muualta Suomesta, Korpelan, Tapion ja Huovisen 
teksteistä. Historiallisissa teksteissään Linna alkoi etääntyä 
työläiskirjailijan roolista, samalla kun hän romaaneillaan kritisoi 
kailalaisen vaistoihmisen ja runebergilaisesta tyhmänrohkean 
proletariaatin myyttejä. 
 
Jukka Relanderin määritelmään viitaten Varpio toteaa, että Linnan 
kirjat heijastavat Suomen siirtymistä asiantuntijavallasta 
kansanvaltaan, sivistyneistön syrjäyttämistä kulttuurin keskiöstä. 
Linnan suosio osuukin yksiin kansanomaisen rillumarei-kulttuurin 
nousun kanssa. 

Silmiinpistävin ero viime keväänä ilmestyneeseen nuoren polven 
artikkelikokoelmaan näkyy tällä kohtaa. Kun Varpio arvelee, että 
suomalaiset ovat jo valmiimpia lukemaan Linnaa 
kaunokirjailijana, eivät nuoren polven tulkit olleet suinkaan näin 
optimistisia. 

Kamppailu Linnan perinnöstä tulee varmasti jatkumaan vielä 
pitkään. 


Markku Soikkeli


--
Soikkelin tekstien arkisto | Soikkelin virtuaalinen koti | Soikkelin Bittein Saaristo